Brodek - Chateau

Brodek u Prostějova is a Baroque chateau, modified in the Classicist style, built on the site of the original Renaissance fortified manor house. The appearance of the fortified manor house, which preceded today‘s Brodek chateau, is historically unknown. The newly built Baroque country house was designed in 1707–1710 by the Viennese architect Johann Bernhard Fischer von Erlach for Pavel Karel of Kleinburg.

He created a simple rectangular structure, which has an entrance portico with columns and a central risalit on the garden façade. By adding farm and estate buildings on the sides of the chateau a court of honour was created with a fountain and large stone vases in bizarre shapes. In 1733 his son Karel Bedřich sold Brodek to Count Corfitz of Ulfeld, who had it modified in the Classicist style by the court builder A. Beduzzi in 1750–55. Under the ownership of the Schrattenbachs (1766–1827) the free-standing side buildings were connected to the main chateau building by two Classicist gates, thus completing the constructional development of the chateau.

Roku 1827 získal Brodek sňatkem hrabě Gustav Josef Kalnoky, jehož potomci provedli drobné úpravy interiérů a fasád. Současný zámek je obdélná jednopatrová budova s mansardovou střechou. V příčné ose vystupuje ze zahradního průčelí mohutný střední rizalit, na protější straně pilířový portikus. Nízká hospodářská stavení vytvářejí na východní straně čestný dvůr s kašnou, zdobený plastikami a kulisami klasicistních bran z doby Schrattenbachů. V příčné ose zámku, mezi západním rizalitem a východním sloupovým portikem, leží vstupní síň se schodištěm. Ze síně vedou na dvě strany kamenicky kvalitně vyvedené portálky do podélných středních chodeb. Z chodeb jsou přístupné jednotlivé místnosti a další schodiště.

V interiérech se dochovaly zbytky barokní štukové výzdoby a nástěnných maleb. Součástí zámku je i zámecká zahrada. Zámecký areál je zatím přístupný pouze při některé zde pořádané akci, při svatbách nebo po předchozí individuální domluvě.

Brodek - Chateau

  • Adress: Zámecká 110, 798 07 Brodek
  • GSM:
  • Phone:
  • E-mail: Belcredi@volny.cz
  • Website: www.zamekbrodek.cz