ZÁMEK LNÁŘE

BAROKNÍ ZÁMEK LNÁŘE leží uprostřed rozlehlé rybníkářské oblasti na jihu Čech. Svým návštěvníkům nabízí nádhernou barokní a rokokovou výzdobu interiérů, jedinečné freskové malby inspirované především antickými a mytologickými motivy. Nejkrásnější a také nejstarší částí zámku je kaple sv. Josefa s varhanami. Pod vstupním zámeckým mostem ozdobeným šesti sochami světců, je instalováno jedenáct soch antických bohů z Platzerovy dílny.

K zámku navazuje rozsáhlý park s mnoha květinami, keři a starými vzácnými dřevinami. K vidění jsou zde také, kaplička sv. Anny, minaret, vodotrysk se čtyřmi amorky, fontána s chlapečkem a labutí. Část zahrady je sportovní, zahrnuje hřiště a bazény. Několik let využívala zámek vláda České republiky pro svá jednání a rekreaci.

Služby

prohlídky, ubytování, stravování v zámecké restauraci, pronájem zámku, koncerty, výstavy včetně stálé výstavy v muzeu kočky, svatební obřady civilní a církevní (ve třech sálech, v zámeckém parku, nebo v zámecké kapli), hostiny, rodinné oslavy, rauty, bankety, podnikové večírky, školení, zahradní slavnosti, sportovní zázemí v 4ha parku (tenisový kurt, volejbalové hřiště, bazén, dětský bazének, minigolf, pískoviště, prolézačky, zahradní krb, taneční parket) včetně parkování na spodním nádvoří zámku a bezbariérový přístup.

Historie

Stavba zámku  Lnáře byla zahájena  v roce 1666 hrabětem Alešem Vratislavem z Mitrovic vedle původní renesanční tvrze. Dokončil ji roku 1685 hrabě Tomáš Zacheus Černín podle plánu italského stavitele Giovanniho Batisty Maderny, který projektoval i blízký augustiánský klášter. V r. 1727 nechal nový majitel panství hrabě Leopold Josef Künigl zámek opravit a částečně přestavět; jeho úpravy se dotkly i zámeckého parku.
František Josef Künigl prodal r. 1745 Lnáře hraběti Karlu Rudolfovi Sweerts Šporkovi, jehož rod je vlastnil do počátku 19. století. Dalšími vlastníky Lnář byly rody Thunů, Linkerů a Lilgenau.
Od znárodnění po roce 1948 zámek převážně chátral. V roce 1972 zahájila generální prokuratura jeho rekonstrukci a od roku 1980 v ní pokračovala česká vláda. Od roku 1985 sloužil zámek jako reprezentační a rekreační středisko Úřadu vlády. Využívání objektu vládou ČR probíhalo i kratce po roce 1989. V letech 1991-92 zde były schvalovány privatizační projekty.
V roce 1992 byl zámek spolu s hospodářstvím vrácen rodině JUDr J.A. Vaníčka, který objekt získal v roce 1936. V roce 1999, tedy 333 let od jeho založení, majitelé zámek poprvé v historii zpřístupnili veřejnosti.
Díky své poloze a vybavení je zámek Lnáře i dnes ideálním místem pro pořádání významných společenských, kulturních a obchodních akcí, např. konferencí, seminářů, školení a firemních prezentací. Na zámku se v sezóně pravidelně konají svatby.
Reprezentační místnosti zámku  jsou bohatě zdobeny nástěnnými a stropními freskami s výjevy z antické mythologie. Ve Velkém sále, který  je jedním z největších barokních sálů ve střední Evropě, se konají koncerty, módní přehlídky nebo plesy. Interiéry zámku již byly několikrát pronajaty k filmování a k fotografování katalogů.
Velký sál vytváří neopakovatelnou atmosféru a ten nejdůstojnější rámec všem společenským akcím jako jsou větší recepce, plesy, koncerty, konference, módní přehlídky či velké svatby. Svou rozlohou 242 m2 patří k největším barokním sálům ve střední Evropě.
Objekt obsahuje i 3 další velké sály, svatební, kazetový a poradní o rozlohách každý ca 130 m3. a řadu menších sálů a následně ubytovací prostory pro ca 50 osob, včetně svatebního královského a loveckého apartmá.
Dalším zvláště zajímavým prostorem zámku je velmi zdobená barokní kaple sv. Josefa, která byla vysvěcena biskupem Brixenu Kašparem Ignácem, hrabětem z Küniglu na kostel r. 1727. Zachovaly se fresky s biblickou tematikou od blatenského umělce Johanna Franze Hoffmanna. Mezi zobrazenými výjevy jsou obrazy ze života Svaté rodiny, či života Josefa Egyptského, syna Jákobova. Slouží bohoslužebným účelům dodnes
Stravování je možné v zámecké restauraci s venkovní zahrádkou na nádvoří nebo formou rautů v zámeckých sálech a v zámeckém parku.

  • Category :
  • Date : 8 března, 2019