Zámek Blatná

Zámek Blatná je jedním z nejlépe zachovalých vodních zámků v České republice. Jeho dlouhá historie, pozoruhodná architektura a jedinečné prostředí z něj dělají klenot mezi zámeckými komplexy a je dokonalým příkladem toho, jak se postupem času měnily umělecké slohy.

Park

K zámku náleží park o rozloze 42 hektarů, ve kterém se nacházejí potoky, mosty, cestičky a krásné aleje. Park je přístupný celoročně.
Přední část původní obory byla v 19. století upravena na anglický park. Zadní část byla uchována v původní podobě s takzvanými sejpy (pozůstatky z rýžování zlata) obklopenými vysokými stromy. Jedinou zachovalou budovou v parku je empírový dům, ve kterém žijí současní majitelé.

Mezi nejoblíbenější atrakce v zámeckém areálu patří jednoznačně hejno pávů a velké stádo krotkých daňků, kteří se volně pasou v parku. V areálu se nachází také mnoho vzrostlých dubů. Podle legendy sedávala pod největším dubem parku královna Johanka se svým budoucím manželem, králem Jiřím z Poděbrad.

činnosti

  • muzeum
  • kavárna
  • zámecký areál a anglický park
  • divoká zvěř
  • svatby
  • akce

Historie

Zámek Blatná je jedním z nejlépe zachovalých vodních zámků v České republice. Jeho dlouhá historie, pozoruhodná architektura a jedinečné prostředí z něj dělají klenot mezi zámeckými komplexy a je dokonalým příkladem toho, jak se postupem času měnily umělecké slohy.
Historie zámku sahá až do 13. století, kdy zde postavili své sídlo Bavorové ze Strakonic. Základy tehdejší románské kaple jsou stále k vidění na zámeckém nádvoří. Ve 14. století pak rod Rožmitálů nechal postavit gotický kamenný vodní hrad s hranolovou věží a dva paláce, které dodnes tvoří centrální část zámku. V druhé polovině 15. století vedl Jaroslav Lev z Rožmitálu českou misi do západních královských říší. Inspirovaný evropským uměním, které shlédl na různých dvorech, nechal vyzdobit jednu místnost freskami, takzvanou zelenou světnici. Následná přestavba v renesančním stylu se charakterizuje například trojúhelníkovými vystupujícími okny slavného architekta Benedikta Rejta z Piešťan a hrázděnou zámeckou věží.
V roce 1798 koupil zámek předek současných majitelů, baron Václav Karel Hildprandt z Ottenhausenu. Hildprandtové si v letech 1850 až 1856 pozvali architekta Bernharda Gruebera, který provedl na zámku i v parku řadu stavebních úprav v romantickém duchu. V roce 1948 byl zámek vyvlastněn tehdejší komunistickou vládou Československa, která nakonec přinutila rodinu Hildprandtů Blatnou opustit v roce 1953. Po roce 1990 byl zámek i panství v restituci vrácen rodině Hildprandtů, která ho znovu otevřela veřejnosti a zahájila rozsáhlé renovační práce.

  • Client : Na Příkopech 320, 388 01 Blatná Czech Republic
  • Live Demo : +420 383 422 934
  • Category : https://www.zamek-blatna.cz
  • Date : 12 září, 2018