KLUB PŘÁTEL ASOCIACE MAJITELŮ HRADŮ A ZÁMKŮ

KLUB PŘÁTEL ASOCIACE
MAJITELŮ HRADŮ A ZÁMKŮ

KLUB PŘÁTEL ASOCIACE MAJITELŮ HRADŮ A ZÁMKŮ

KLUB PŘÁTEL ASOCIACE
MAJITELŮ HRADŮ A ZÁMKŮ

KLUB PŘÁTEL ASOCIACE MAJITELŮ HRADŮ A ZÁMKŮ

KLUB PŘÁTEL ASOCIACE
MAJITELŮ HRADŮ A ZÁMKŮ

Co získám?

Možnost účasti na ročním programu akcí Asociace majitelů hradů a zámků

50% slevu na vstupném na památkové objekty, které jsou členy Asociace majitelů hradů a zámků

Odznak a legitimaci Klubu přátel Asociace majitelů hradů a zámků s logem AMHZ

Dvakrát ročně elektronický zpravodaj/bulletin Asociace majitelů hradů a zámků

Účast na akcích

Odznak & Členská karta

Sleva 50% na historické památky

Zpravodaj

Co musím udělat, abych se stal členem Klubu přátel Asociace majitelů hradů a zámků?

Vyplnit přihlášku.

Podrobnosti

Členství se hradí vždy na kalendářní rok.

Úhradou členského příspěvku se stávám členem Klubu přátel Asociace majitelů hradů a zámků a budu informován prostřednictvím e-mailové korespondence o aktivitách Klubu přátel Asociace.

Aby se člen Klubu přátel Asociace mohl klubových akcí účastnit, musí vždy uhradit patřičné vstupné na jednotlivé akce, pokud jsou zpoplatněny.

Členství na další období nevzniká automaticky, ale až po uhrazení členského příspěvku na další období na základě faktury.

Registrační formulář

Naše Cíle

Hlavním cílem Asociace majitelů hradů a zámků je záchrana hradů, zámků, panských sídel, parků a dalších historických památek v České republice…

Aktuality

Stay up to date with our latest announcements – news – events!

Informace

Vyplněním a svým podpisem tohoto dokumentu uděluji souhlas Asociace majitelů hradů a zámků, Korunní 73, 130 00 Praha 3, jakožto správci se zpracováním osobních údajů, a to případně i prostřednictvím zpracovatele, v rozsahu tohoto dokumentu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (“Zákon“), k účelům statistickým a k účelu zajištění bezpečnosti v domě a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že mám práva dle §11, 21 Zákona, tj. zejména že poskytování údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, mám právo přístupu k osobním údajům a právo na jejich opravu, jejich likvidaci a blokování. V případě pochybností o dodržování práv správcem se na něj mohu obrátit a případně se podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlemPplk. Sochora 27, Praha 7.