Categories: Středočeský

ZÁMEK RATMĚŘICE

Zámek Ratměřice wp responsive wordpresss Zámek Ratměřice se nachází v obci Ratměřice asi 10 km východně od Votic. Klasicistní zámek je od roku 1958 památkově chráněn. Jankovské panství i s Ratměřicemi koupil roku 1702 od Rudolfa z Talmberka Jan Antonín Lukáš Kořenský z Terešova. Právě on přenesl sídlo panství z Jankova do Ratměřic a postavil si tam po roce 1702…

Read More

ZÁMEK DOBŘÍŠ

Zámek Dobříš wp responsive wordpresss Rokokový zámek ve středočeském městě Dobříš je rozsáhlá trojkřídlá stavba s francouzským a rozsáhlým anglickým parkem. Zámek společně s parkem je od roku 1965 zapsán na seznam nemovitých kulturních památek České republiky. Předchůdcem dnešního zámku byl lovecký hrádek Vargač, založený ve 14. století Janem Lucemburským nad nedalekým Huťským rybníkem. Roku 1630 ho koupil hrabě Bruno…

Read More

ZÁMEK LOBEČ

Zámek Lobeč wp responsive wordpresss Barokní zámek Lobeč najdeme ve stejnojmenné obci cca 25 km severozápadně od Mladé Boleslavi. Zámecký areál s hospodářským dvorem a parkem je od roku 1966 nemovitou kulturní památkou. Prvním doloženým majitelem statku je Přísnobor z Lobče, který spolu se svým bratrem daroval v roce 1323 zboží v Lobči svému příteli Jindřichovi z Mutěnic. První bezpečná…

Read More

ZÁMEK LOBKOVICE

Zámek Lobkovice wp responsive wordpresss Zámek Lobkovice je původně středověká tvrz, později přestavěná na renesanční a barokní zámek, která se nachází v Lobkovicích, dnes části Neratovic. Zámek je od roku 1958 památkově chráněný a od roku 1966 je zapsán na seznamu kulturních památek České republiky. První zmínky o tvrzi pochází z roku 1403, kdy patřila pražskému měšťanovi Prokopu Kruknerovi. Roku…

Read More

ZÁMEK STRÁNOV

Zámek Stránov wp responsive wordpresss Novorenesanční zámek Stránov se nachází na ostrohu nad Strenickým potokem v obci Jizerní Vtelno, přibližně 7 km jižně od Mladé Boleslavi. Od roku 1967 je evidován jako nemovitá kulturní památka České republiky. První písemné prameny zmiňují v roce 1429 dřevěnou tvrz a jejího pána, Bohuňka ze Stránova. Na stejném místě na popud Jaroše ze Sovojovic…

Read More

ZÁMEK TETÍN

Zámek Tetín wp responsive wordpresss Tetínský zámek stojí na návsi stejnojmenné obce, vzdálené necelé 4 km východně od Berouna. Byl postaven ve druhé polovině 18. století v barokním slohu a od roku 1977 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Tetínský zámek byl založen ve 14. století. Prvním známým majitelem tohoto hradu byl roku 1321 Štěpán z Tetína. V roce…

Read More

ZÁMEK TOCHOVICE

Zamek Tochovice wp responsive wordpresss Zámek Tochovice je klasicistní zámek ve stejnojmenné obci, přibližně patnáct kilometrů jižně od Příbrami. Zámek je chráněn od roku 1965 jako nemovitá kulturní památka České republiky. V první polovině 13. století byla na místě dnešního zámku benediktýnským klášterem svatého Jana Křtitele na Ostrově nad Davlí vystavěna tvrz. V letech 1436 – 1515 byla tvrz zastavena…

Read More

ZÁMEK ÚHOLIČKY

Zámek Úholičky wp responsive wordpresss Areál venkovského romantického zámečku Úholičky je od roku 1958 památkově chráněný a najdeme ho nedaleko za Prahou, 4 km severozápadně od Roztok. Nejstarší písemnosti se zmiňují o poplužním dvoře Úholičky v roce 1603. S výjimkou knížecího rodu Lichtenštejnů, kteří Úholičky vlastnili přibližně 150 let, se majitelé vsi, resp. zdejšího dvora v průběhu staletí relativně často…

Read More