Categories: Jihomoravský

ZÁMEK LOMNICE

Zámek Lomnice Zámek Lomnice, původně gotický hrad, stojí uprostřed parku východně od hlavního náměstí stejnojmenného městyse. Zámecký areál tvoří mimořádně hodnotný celek panského sídla, které obsahuje raně gotický hrad, pozdně gotickou kapli, renesanční arkády a barokní a novogotické prvky. Od roku 1964 chráněn jako kulturní památka České republiky. Předchůdcem lomnického zámku byl raně gotický hrad, jehož nejstarším známým držitelem byl…

Read More

HRAD BOSKOVICE

DCIM102MEDIADJI_0320.JPG DCIM102MEDIADJI_0308.JPG Hrad Boskovice wp responsive wordpresss The most prominent landmark of Boskovice is the old castle, seat of the Lords of Boskovice. The 13th century building has been renovated several times, especially during its ownership by the Lords of Kunštát and the Lords of Zástřizly. It was inhabited until 1729. Since 1856 the castle has been owned by the…

Read More

HRAD A ZÁMEK DOLNÍ KOUNICE

Hrad a zámek Dolní Kounice wp responsive wordpresss Dolnokounický hrad si nechal přestavět z původní pevnosti na svou lepší ochranu před rokem 1330 premonstrátský klášter Rosa Coeli. Po zrušení kláštera hrad připadl králi Ferdinandovi I., který ho roku 1537 prodal místokancléři Českého království Jiřímu Žabkovi z Limberka. Jiří Žabka dal gotický hrad přestavět renesančně, řadu gotických a pevnostních rysů si…

Read More

ZÁMEK BOSKOVICE

Zámek Boskovice wp responsive wordpresss Zámek Boskovice byl postaven v letech 1819-1826. Od roku 1958 je památkově chráněný a od roku 1964 je celý zámecký areál včetně parku zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. Na místě dnešního boskovického zámku stával původně dominikánský klášter s kostelem, který založil tehdejší majitel boskovického panství Jan Bohuš ze Zástřizl se svojí chotí Zuzanou Kateřinou…

Read More