ZÁMEK ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Zámek Žďár nad Sázavou

wp responsive wordpresss

Cisterciácký klášter ve Žďáru nad Sázavou založil v roce 1252 Boček
ze Zbraslavi. V období husitských válek byl klášter vypleněn. V roce 1458 se klášter stal majetkem krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, který se během své vlády (1458–1471) snažil o obnovu zpustošeného areálu. Počátkem 17. století se klášter i se statky stal osobním majetkem Františka kardinála Dietrichsteina, který v roce 1614 klášter zrušil a prelaturu nechal v letech 1614-1616 přebudovat na zámek. Za druhého zakladatele kláštera je označován velehradský opat Jan Greifenfels z Pilsenburku, který roku 1638 bývalý klášterní majetek vykoupil a o rok později uvedl do kláštera opět cisterciáky. Největšího rozkvětu klášter dosáhl za opata Václava Vejmluvy v letech 1705-1738. Opat Vejmluva nechal v areálu kláštera provést rozsáhlé přestavby a novostavby ve stylu barokní gotiky pod vedením architekta Jana Blažeja Santiniho-Aichela. Nechal velkoryse přestavět a rozšířit prelaturu do podoby mohutného, v podstatě zámeckého čtyřkřídlého objektu s navazující francouzskou zahradou. Bezprostředním impulsem ke zrušení kláštera byl úmyslně založený zhoubný požár v červenci 1784. Poslední opat Otto Steinbach z Kranichštejna po něm sám požádal Josefa II. o zrušení kláštera, k němuž došlo císařovým rozhodnutím ze dne 13. října 1784. Po zrušení kláštera se vlastníkem majetku stal Moravský náboženský fond a v roce 1826 areál koupil ve veřejné dražbě nejvyšší maršálek Království českého hrabě Josef Vratislav z Mitrovic. Roku 1930 se zámek stal majetkem chlumecké větve rodu Kinských. Majitelkou se stala Eleonora Kinská, rozená Clam–Gallasová (1887–1967). Kinským byl v roce 1948 zámek Žďár nad Sázavou s celým panstvím znárodněn. Později zde bylo umístěno světově unikátní Muzeum knihy (expozice Národního muzea), které zde přetrvalo do roku 2015. V areálu postupně začalo působit také okresní muzeum (nyní sídlí ve městě) a okresní archiv. Roku 1992 bylo panství vráceno v restituci synovi Eleonory Kinské, Radslavovi Kinskému (1928–2008). Dnes jsou majiteli zámku jeho synové Charles Nicolas a Constantin Kinští. Areál zámku je celoročně přístupný veřejnosti a najdeme v něm stálou výstavu „Barokní malířství a sochařství“ ze sbírek Národní galerie v Praze, expozici ze života architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela, Galerii Kinských a Muzeum nové generace, které nabízí nevšední pohled do historie žďárského zámku formou zážitkových expozic.


Adresa: Zámek 8/8, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou

Webová stránka: www.zamekzdar.cz
Žďár nad Sázavou Chateau is a place where living history and living nature connect. Interesting history has been written here by the Cistercian monks since the 13th century, the brilliant architect Jan Blažej Santini or the current owners of the castle, the Kinský family. They build a vibrant, creative and friendly environment in the wake of the colorful past.


Address: Zámek 8/8, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou
Website: www.zamekzdar.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *