ZÁMEK VELKÉ DVORCE

Zámek Velké Dvorce

Zámek Velké Dvorce najdeme ve stejnojmenné vsi cca 3 km východně od Přimdy. Založen byl v poslední čtvrtině sedmnáctého století a je od roku 1964 chráněn jako kulturní památka.
Přimdecké panství s Velkými Dvorci koupil v roce 1675 Jan Václav hrabě Kolowrat-Novohradský. Ten zde nechal v roce 1690 postavit raně barokní zámek, který se stal novým centrem rodového panství. V roce 1829 přešel rodový majetek na členy příbuzné větvě Kolowratů-Liebsteinských a vlastníkem panství se stal František Antonín II. hrabě Kolowrat- Liebsteinský, který proslul jako vzdělanec, politik, vlastenec a spoluzakladatel Vlasteneckého muzea v Čechách (předchůdce Národního muzea). Jeho smrtí vymřela liebsteinská větev rodu a tak v roce 1861 přešel majetek na linii Kolowratů-Krakowských. Majitelem panství se stal Leopold hrabě Kolowrat-Krakowský a po jeho smrti v roce 1863 jeho syn Leopold Filip. V roce 1907 zámek vyhořel a Leopold Filip jej nechal v letech 1907–1910 zrekonstruovat. Zámek tehdy získal svou nynější novobarokní podobu. V roce 1910 zřídil Leopoldův nejstarší syn Alexandr Josef na zámku filmové ateliéry, které po dalším velkém požáru
v roce 1912 přestěhoval do Vídně. Zámek byl po požáru opraven, ale Alexandrův bratr Jindřich Josef přesunul sídlo na nedaleký lovecký zámeček Diana. Během první světové války byla v zámku zřízena nemocnice a za druhé světové války zde sídlili příslušníci Hitlerjugend. Po roce 1945 byl zámek Kolowrat-Krakowským zabaven a stal se státním majetkem. V zámku měl být zřízen domov důchodců, ale úpravy pro tento účel nebyly ukončeny. Zbylý zámecký areál sloužil potřebám státního statku. Po roce 1989 byl zámek navrácen Jindřichu hraběti Kolowrat- Krakowskému, který ho po roce 1992 prodal.
Budova zámku prošla třemi výraznými stavebními etapami. Původní zámek z roku 1690 měl uzavřenou čtyřkřídlou dispozici s vnitřním nádvořím s arkádami. Patrně v polovině 18. století bylo přistavěno boční křídlo na půdorysu “L” a v druhé polovině 19. století proběhla na zámku klasicistní přestavba, při které byla snesena vstupní čtyřpatrová věž. V roce 1906 zde proběhla poslední přestavba, kdy byl přistavěn balkón a terasa s balustrádou.
Současnými majiteli zámku jsou Dominika Matušová, která je úzce spjatá s mimořádně náročnou a úspěšnou rekonstrukcí zámku v Peruci, a Pavel Ondráček. Noví majitelé zámku ve Velkých Dvorcích v roce 2019 zahájili jeho rekonstrukci.


Adresa: Přimda, Česko
Adress: Přimda, Czechia

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *