ZÁMEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Zámek Velké Meziříčí

Zámek Velké Meziříčí se nachází 32 kilometrů východně od Jihlavy
a svou současnou podobu získal koncem 19. století. Od roku 1958 je památkově chráněný a v seznamu kulturních památek zapsán od roku 1970.
Zámek ve Velkém Meziříčí vznikl četnými přestavbami původního pozdně románského hradu ze 13. století, který zde postavil rod pánů z Lomnice. První doložená zpráva o hradě pochází z roku 1377. Pánové z Lomnice drželi Meziříčí až do konce 14. století, kdy od nich hrad a panství získal Lacek z Kravař, který hrad přebudoval, aby zvýšil jeho odolnost proti útokům. Po jeho smrti v roce 1416 přešlo panství na plumlovskou a pak
na strážnickou větev rodu. V 16. století krátce náležel meziříčský hrad pánům z Pernštejna (1528-1552), kteří zahájili přestavbu středověkého hradu na pohodlnější sídlo zámeckého charakteru. Dokončení renesanční přestavby zámku je datováno rokem 1578 za Aleny Meziříčské z Lomnice (1540–1610). Po rodu Berků z Dubé a hrabatech z Kounic se Meziříčí stalo sídlem původně španělského šlechtického rodu Ugartů, za jejichž vlády došlo k velkému požáru města a následné přestavbě zámku v barokním slohu za účasti architekta Václava Špačka (1733). Finanční problémy Ugartů vedly v roce 1735 k prodeji meziříčského panství vévodovi Leopoldu Šlesvicko-Holštýnskému, po jehož úmrtí přešlo Meziříčí přes ženské potomstvo na rod Lichtenštejnů a později Lobkoviců. Rudolf Lobkowicz (1840–1908), c.k. polní podmaršálek, nechal upravit zámek v duchu tehdejší módní novogotiky a dal tak celému areálu současnou podobu. Po jeho smrti zdědil Meziříčí jeho synovec František Maria Alfred hrabě Harrach (1870–1937). Ten v roce 1909 hostil na zámku císaře Františka Josefa I. a Viléma II. a arcivévodu Františka Ferdinanda d ́Este. V souvislosti s touto návštěvou byl zámek elektrifikován.
Po jeho smrti zdědila zámek jeho dcera Josefa, provdaná Podstatzká- Lichtenstein (1905–2000). Přihlásila se k české národnosti, takže zámek jí byl zkonfiskován až po roce 1948, ale v restitučním řízení jej v roce 1995 získala zpět. Zámek nyní vlastní Jan Nepomuk Podstatzky- Lichtenstein (*1937) se svými syny a jeho sestra Maria Podstatzká- Lichtensteinová.
Část zámeckých prostor využívá Muzeum Velké Meziříčí a jsou tak v rámci prohlídek přístupné veřejnosti.


Adresa: Zámecké schody 4, 594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 773

Webová stránka: www.muzeumvm.cz/
The Velké Meziříčí Château, originally a Romanesque castle from the 13th century, was rebuilt several times. Its founders were members of the important Moravian House of the Wing Coat of Arms (Lords of Meziříčí, Tasov, and Lomnice). Concerning individual building styles, among well-preserved elements it is necessary to mention the Gothic-Renaissance loggia, Renaissance entrance gate from 1578 and the Baroque main building from 1723 – 1731. The last neo-gothic renovations were reflected especially in the buildings situated in front of the château. The château is currently owned by the Podstatzky–Lichtenstein family.


Address: Zámecké schody 4, 594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 773

Website: www.muzeumvm.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *