ZÁMEK ÚHOLIČKY

Zámek Úholičky

Areál venkovského romantického zámečku Úholičky je od roku 1958 památkově chráněný a najdeme ho nedaleko za Prahou, 4 km severozápadně od Roztok. Nejstarší písemnosti se zmiňují o poplužním dvoře Úholičky v roce 1603. S výjimkou knížecího rodu Lichtenštejnů, kteří Úholičky vlastnili přibližně 150 let, se majitelé vsi, resp. zdejšího dvora v průběhu staletí relativně často měnili, až jej v roce 1873 do vlastnictví získávají Valdštejnové, kteří ve druhé polovině 19. století zahájili historizující přestavbu sídla na zámeček s prvky romantismu a novorenesance. František z Valdštejna nechal mezi lety 1873 – 1889 dostavět 1. patro a jeho interiér upravit k obývání, dále nechal snést střešní vížku a na střeše vztyčil novou větší věž s hodinami. K areálu pak přikoupil statky č. p. 5 a 6, jež nechal zbořit a do jejich míst rozšířil
zámecký park. V tříhektarovém parku v anglickém krajinářském stylu jsou dodnes zachovány i vzácné dřeviny, které zde byly v té době vysázeny.
V roce 1901 koupil zámek, velkostatek a polnosti agrární podnikatel a politik Josef Wohanka, který se o dva roky později rozhodl nechat přestavět zámek na reprezentativní letní sídlo v novorenesančním stylu. Jako architekta přestavby si vybral profesora pražské uměleckoprůmyslové školy Richarda Klenku z Vlastimilu.
Josef Wohanka zámek vlastnil až do roku 1922, kdy jej převedl na své dva syny – Miloše a Vladimíra. V roce 1949 převzaly zámek s přilehlými nemovitostmi Československé státní statky a v roce 1958 byl zámek přenechán Národnímu technickému muzeu jako depozitář.
Roku 2002 byl v rámci restitucí zámek předán Petru Svobodovi, závětnímu dědici Mileny Joklové roz. Wohankové, který mezi roky 2002 a 2014 realizoval hlavní obnovu zámeckého parku včetně původní historické kamenné zdi a vstupní brány. Souběžně s ní se prováděly zajišťovací a sanační práce na budově zámku a přilehlých budovách, které průběžně stále probíhají. Současný majitel areál zpřístupňuje též veřejnosti, pořádá v něm různé společenské či kulturní akce jako např. výstavy, koncerty nebo též regionální dožínky. Park též poskytuje romantickou kulisu pro svatební obřady či veselky. Vlastní zámek pak nabízí zázemí pro svatební hosty, catering, ale také romantický apartmán pro novomanželskou svatební noc.


Adresa: Roztocká 1, 252 64 Úholičky

Tel.: +420 602 976 232

Webová stránka: Facebook – Zámek Úholičky
Château Úholičky holds various social and cultural events such as the regional harvest festival, exhibitions in the gallery at the château, etc. The park also provides a romantic setting for wedding ceremonies or celebrations, as well as private and corporate events, celebrations or festivals. The château itself and its surrounding buildings offer guest facilities, catering, as well as an apartment for newlyweds.


Address: Roztocká 1, 252 64 Úholičky

Tel.: +420 602 976 232

Website: Facebook – Zámek Úholičky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *