ZÁMEK NĚMČICE

Zámek Němčice

Zámek Němčice najdeme ve stejnojmenné vsi vzdálené cca 7 km západně od Volyně. Zámecký areál s hospodářským dvorem a parkem je od roku 1958 památkově chráněný.
První písemná zmínka o němčickém panském sídle pochází z roku 1629, ale renesanční tvrz vystavěl už Adam Chřepický z Modliškovic, který ves získal roku 1582. V držení rodu Chřepických zůstaly Němčice až do roku 1667, kdy je Anna Chřepická, rozená Kocová z Dobrše prodala Ctiboru Václavu Chřepickému z Modliškovic. Roku 1674 Němčice koupil Jiří František Věžník z Věžník, považovaný za iniciátora přestavby renesanční tvrze na barokní zámek. Roku 1696 koupil Němčice Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, který němčický statek připojil ke Kraselovu a někdy v té době byl zámek zvýšen o jedno patro. Jan Ignác Dlouhoveský ve své poslední vůli z roku 1701 z tohoto majetku zřídil rodové svěřenství, tzv. fideikomis pro všechny větve rodu Dlouhoveských (Dlouhoveské, Chanovské a Častoláry). V letech 1727-1729 byla k jihovýchodnímu průčelí zámku přistavěna zámecká kaple svatého Jana Nepomuckého, na jejímž projektu se údajně podílel významný architekt Pavel Ignác Bayer. V
roce 1877 zemřel poslední člen rodové větve Chanovských a fideikomis přešel na poslední žijící větev rodu, na Dlouhoveské z Dlouhé Vsi. V roce 1907 převzal Němčice baron Karel Ludvik Dlouhoveský z Dlouhé Vsi (1876-1956) a držel je až do roku 1945, kdy sem byla dosazena národní správa, statek byl posléze zabaven a převeden do majetku státu. V osmdesátých letech dvacátého století zámecký areál sloužil jako byty a později jako ubytovací zařízení škol v přírodě. Do údržby se však neinvestovalo, proto kdysi výstavné sídlo i s přilehlým parkem rychle zpustlo. Roku 1990 došla devastace již tak daleko, že hrozilo zřícení prakticky všech stropů patra a těžce poškozeno bylo i přízemí.
Po vleklých restitučních sporech zámek v roce 1994 získal zpět oprávněný nástupce původního majitele, syn barona Karla Ludvíka Dlouhoveského Jan Ignác Dlauhoweský a po jeho smrti zámek převzal starší syn Václav Dlauhoweský (narozený roku 1946). Rodina se zámek několikrát pokusila opravit a v letech 1996 a 1997 proběhly na zámku nutné záchranné práce. V roce 2000 byla provedena záchrana interieru zámecké kaple a restaurování obrazů, soch i barokních varhan.
V současné době probíhá postupná rekonstrukce budov v zámeckém areálu. Na všechny objekty, včetně zámku a parku, je již zpracována projektová dokumentace. Celý majetek přešel na nového majitele Lukáše Dlauhoweského (nar. 1979).


Adresa: Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec
Address: Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *