ZÁMEK LITENČICE

Litenčický zámek najdeme ve stejnojmenné obci přibližně 20 km jihozápadně od Kroměříže. Hodnotný areál čtyřkřídlého dvoupatrového zámku, vzniklého renesančními, barokními a klasicistními přestavbami gotické tvrze, je od roku 1958 památkově chráněný.
Tvrz v Litenčicích se uvádí poprvé teprve v roce 1437, kdy ji postoupil Pavlík z Pržného Arklebu z Kunkovic a Zástřizl. Zístřizlové drželi zboží do roku 1509, v letech 1509 – 1554 pak Kropáčové z Nevědomí. V tomto období byl postaven v severní části zámeckého nádvoří goticko- renesanční tzv. malý zámek. V 17. století se zde vystřídala řada držitelů, mezi nimi i ostřihomský arcibiskup Petr Pazmány z Panasu, za něhož byl objekt pozdně středověké tvrze v roce 1667 přebudován v barokní zámek. Poslední potomek rodu Thonsernů František Josef odkázal panství svému synovci Františku Maxmiliánu Podstatskému. V poslední třetině 18. století přestavěl Vilém František Podstatský zámecký interiér a vybudoval nové hlavní průčelí se vznosným schodištěm. Podstatští- Thonsernové drželi Litenčické panství až do roku 1948.
V roce 1948 přešel majetek do rukou státu a zámek byl upraven na zemědělskou školu. Na další devastaci se podílelo Technické muzeum v Brně, které zde mělo svůj depozitář a údržbu objektu zanedbávalo.
V restituci byl roku 1993 zchátralý zámek vrácen paní Marii Podstatské- Thornsen, která společně se svým synem Ing. Richardem Podstatským zahájila náročnou rekonstrukci celého areálu. Zámek je pro veřejnost nepřístupný. Kolem zámku se rozléhá pohádkový zámecký park, který má své kouzlo v jakémkoliv ročním období a zájemci o myslivecké zážitky si zde za poplatek mohou vyzkoušet odstřel srnčí a černé zvěře formou individuálního odlovu.


Adresa: 768 13 Litenčic

Tel.: +420 604 519 981

Email: martina.podstatzka@email.cz

Webová stránka: www.zameklitencice.cz
Address: 768 13 Litenčic

Tel.: +420 604 519 981

Email: martina.podstatzka@email.cz

Website: www.zameklitencice.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *