TVRZ KUROVICE

Tvrz Kurovize

Kurovická trojkřídlá goticko-renesanční tvrz se nachází ve stejnojmenné obci přibližně 6 km jihozápadně od Holešova v okrese Kroměříž a je od roku 1958 památkově chráněna.
Zdejší tvrz se sice v písemných pramenech poprvé zmiňuje až v roce 1385, existovala však asi již ve 13. století. V letech 1423–1424 byla tvrz zničena husity a opakovaně byla poničena v období česko-uherských válek. Razantní přestavba tvrze na reprezentativní trojkřídlé sídlo v pozdně gotickém stylu proběhla v roce 1499, kdy ji vlastnili bratři Vilém
a Kuneš z Vrchlabí. V roce 1565 získal Kurovice Jáchym Zoubek ze Zdětína a ten nechal přebudovat tvrz v renesanční zámek. Tvrz byla obehnána dvojitým opevněním, přes které vedl přístupový most. Tento most spolu se dvěma příkopy, které překonával, byl údajně dochován ještě na začátku 20. století. Patrně až Jáchymův syn Jan Bohuslav nechal vybudovat přibližně roku 1580 v patře renesanční lodžii.
Po bitvě na Bílé hoře připadly Kurovice knížeti Václavovi F. Eusebiu z Lobkovic, který kolem roku 1630 renesanční zámek přebudoval na dvoupatrové barokní sídlo. Přístavba třetího patra proběhla za Ladislava ml. z Lobkovic kolem roku 1637. Třetí patro bylo ovšem již od svého počátku používáno výhradně jako sýpka. V 17. století sloužila tvrz jako pivovar, k bydlení a část také jako sýpka. Po roce 1945 byla využívána pro potřeby Jednotného zemědělského družstva a až do roku 1988 jako bytový dům. Následně objekt převzalo Muzeum Kroměřížska, které zahájilo jeho rekonstrukci. Tu však záhy přerušily události roku 1989 a v roce 2006 přešla tvrz z majetku Zlínského kraje (zřizovatel Muzea Kroměřížska) do soukromých rukou. Současným vlastníkem kurovické tvrze je Ing. Martin Malina.
Tvrz, která si dodnes i přes všechny úpravy udržela starobylý vzhled, patří z architektonického hlediska k nejvýznamnějším sídlům nižší šlechty na Moravě. Objekt, který prochází rekonstrukcí, je nepřístupný, ale po dohodě s majitelem je možné jej navštívit.


Adresa: Pod Lipkami 327, 686 01 Uherské Hradiště

Email: tvrz@kurovice.info

Webová stránka: www.kurovice.info
Address: Pod Lipkami 327, 686 01 Uherské Hradiště

Email: tvrz@kurovice.info

Website: www.kurovice.info

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *