HRAD KOST

Hrad Kost

Gotický hrad Kost se nachází v Českém ráji, jen několik desítek metrů od hranice mezi Středočeským a Královéhradeckým krajem. jedná se o jeden z našich nejzachovalejších vrcholně gotických hradů, který je od roku 1964 zapsaný na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky.
Hrad založil a vystavěl před rokem 1349 Beneš mladší z Vartemberka, který sídlil do té doby na tvrzi v Sobotce. Stavbu dokončili jeho synové Petr a Markvart z Vartemberka. Koncem 14. století vystavěli na čtvrtém nádvoří kapli Panny Marie, později nově zasvěcenou sv. Anně.
Vnučka Petra z Vartemberka Škuňka se roku 1414 provdala za Mikuláše Zajíce z Házmburka a jejich potomci se zde udrželi prakticky po celé 15. století. Posledním majitelem hradu Kost z rodiny Zajíců byl Mikulášův vnuk, také Mikuláš Zajíc, kterému pro jeho nezletilost byl určen jako poručník Zdeněk Lev z Rožmitálu. Ten roku 1497 prodal kostecké panství nejvyššímu kancléři Království českého Janovi ze Šelmberka k umoření dluhů rodiny Zajíců. Dalšími majiteli hradu byli: páni z Biberštejna (1524– 1551) a po nich páni a od roku 1624 knížata z Lobkovic (1551–1637). V 17. století hrad na krátkou dobu (mezi lety 1632–1634) držel vévoda Albrecht z Valdštejna. Hrad se pak vrátil Lobkovicům a od nich Kost koupila hrabata Černínové z Chudenic (1637–1738), následoval Václav Kazimír Netolický z Eisenberka (od 1738) a příbuzná hrabata Vratislavové-Netoličtí (krátce do roku 1769). Majetek nakonec přešel po ženské linii na italský rod Flaminiové dal Borgo-Netoličtí, Poslední majitelkou hradu byla Anna Marie dal Borgo Netolická, které byl hrad roku 1948 zabaven. V období vlády komunistického režimu byl hrad přeměněn v muzeum a prostory bývalé sýpky v palácových budovách byly upraveny na výstavní sály středověkého výtvarného umění. V letech 1945-1950 spravovalo hrad Kost ministerstvo školství a poté se stal státním hradem. V roce 1992 byl majetek vrácen v restituci, nikoli však Anně Marii, ale jejímu manželovi Norbertu Kinskému, který majetek přepsal na své dva syny Giovanniho a Pia Kinský dal Borgo, kteří jsou majiteli hradu dodnes. Hrad je přístupný od dubna do října a návštěvníkům nabízí celkem čtyři prohlídkové okruhy.


Adresa: Podkost 1, 507 43 Sobotka Královehradecký

Tel.: +420 721 756 041

Email: kost@kinsky-dal-borgo.cz

Webová stránka: www.kinskycastles.cz
Kost castle is located in the Czech Republic, 80 Km north of Prague. This fortress was originally built after 1371, probably by Beneš of Wartenberg, who had the long hall and tower erected as a defensive castle. It was then acquired, in 1456 by John Hasenberg.


Address: Podkost 1, 507 43 Sobotka Královehradecký

Tel.: +420 721 756 041

Email: kost@kinsky-dal-borgo.cz

Website: www.kinskycastles.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *