ZÁMEK KARLOVA KORUNA

Zámek Karlova Koruna

Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou je považována za jeden z vrcholů iluzivního baroka v Čechách. Zámek tvoří výraznou dominantu krajiny
a je od roku 1964 zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky.
Prvním šlechtickým sídlem v Chlumci nad Cidlinou byla tvrz, zmiňovaná v roce 1424. Na počátku 17. století se společně s celým panstvím dostala do majetku rodu Kinských a když panství zdědil hrabě František Ferdinand hrabě Kinský (1668-1747), začal uvažovat o novém sídle. Stavba nového zámku, k jeho stavbě přizval vynikající umělce své doby, architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela a stavitele Františka Maxmiliána Kaňku, proběhla v letech 1721–1723. Své jméno dostal zámek zčásti po císaři Karlu VI., který honosnou novostavbu navštívil roku 1723, tedy krátce poté, co byl v Praze korunován. Druhá část názvu vychází z půdorysu, jež stavitelé zvolili. Samotná stavba totiž připomíná tvar královské koruny. Vybudování nového zámku bylo především výrazem společenského a hospodářského postavení rodu Kinských a zámek od počátku sloužil především pro reprezentaci svých majitelů. V pozdější době, kdy se panství se ujal Josef Leopold (1764-1831), stal se zámek centem kultury: hrálo se zde divadlo, provozovala se hudba a koncem 18. století měli zde Kinští i svou kapelu. Koncem 19. století byl zámek upraven podle návrhu architekta Ludvíka Jana Láblera. V letech 1927-1928 byla za Zdeňka Radslava Kinského provedena vnější úprava zámku v historizující slohu. V době okupace byl zámek obsazen Němci a v prosinci roku 1943 při neopatrném rozmrazování vodovodního potrubí došlo k velkému požáru, který zámek velmi poškodil. Po roce 1948 byl zámek v držení Československého státu a podle návrhů architektů J. Buška a V. Kvasničky byla zahájena jeho nákladná rekonstrukce, která byla dokončena roku 1969. Zámek byl poté zpřístupněn veřejnosti a byla v něm umístěna stálá expozice “Baroko v Čechách“. V roce 1992 byl majetek v restituci navrácen do rukou původních majitelů – rodině Kinských. Zpřístupněná zámecká expozice přibližuje dějiny rodu Kinských a chovu koní na Chlumci. Rodinný majek v současnosti vlastní Giovanni
a Pio Kinský dal Borgo.


Adresa: Pražská 1, 503 51 Chlumec Nad Cidlinou Královehradecký

Tel.: +420 721 176 272

Email: karlovakoruna@kinsky-dal-borgo.cz

Webová stránka: www.kinskycastles.cz
Chateau Karlova Koruna (Charles’s Crown) is one of the foremost Baroque castles in the Czech Republic and its plans were drawn by Jan Santini Aichel, one of the main baroque architects of Italian origin, built in 1721-1723.


Address: Pražská 1, 503 51 Chlumec Nad Cidlinou Královehradecký

Tel.: +420 721 176 272

Email: karlovakoruna@kinsky-dal-borgo.cz

Website: www.kinskycastles.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *