ČINNOSTI ASOCIACE ZAMĚŘENÉ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Tyto činnosti Asociace nejsou o nic méně důležité než činnosti, jež byly popsány výše, a pro většinu členů má tato oblast prvořadý význam.

Struktura a úroveň členské základny Asociace jsou podpůrným prostředím pro získávání cenných zkušeností a potřebných obchodních a společenských kontaktů.

Samotná skutečnost, že členové vlastní, opravují, obnovují a udržují kulturní, architektonické a historické památky, dokládá jejich schopnosti a pevnost charakteru. Každý z nich má široké spektrum zkušeností souvisejících s vlastněním a provozováním nějaké nemovité památky a každý se rovněž nepochybně dopustil určitých chyb při opravách a renovacích svého majetku, jako byl například výběr nezpůsobilých dodavatelů, zadání prací nezkušeným restaurátorům, či nákup drahých nebo podřadných materiálů.

Vytvořením určité společné báze informací, jež bude založena na těchto zkušenostech, budou členové Asociace moci stavět na zkušenostech ostatních, a tím bude možno zabránit opakování chyb při opravách jejich nemovitostí a jejich údržbě. Dalším přínosem pro členy Asociace bude shromažďování a rozšiřování informací, týkajících se všech programů na podporu majitelů kulturních, architektonických a historických památek. V této souvislosti je zvláště třeba připomenout, že existují programy organizované ministerstvy kultury, životního prostředí a místního rozvoje. Rovněž je možno doufat, že dojde k usnadnění přístupu ke grantům regionálních orgánů, jakmile dojde k plnému konstituování jejich rozpočtů a kompetencí. Asociace vytvoří účinnou databanku a bude svým členům poskytovat poradenství ohledně nejvhodnějších programů se zaměřením na jejich potřeby a způsob, jakým by měli formulovat své žádosti o podporu.

Asociace již pomohla některým svým členům při jednání se stavebními úřady a úřady, jež mají ve své náplni péči o kulturní bohatství, a jejím cílem je dosáhnout takového stavu, aby její doporučení skutečně zaručovala poskytnutí pomoci každému, koho bude Asociace podporovat. Asociace by měla být nejlépe schopna posoudit potřeby svých členů a stanovit priority těchto potřeb.

člen