ČINNOSTI ASOCIACE V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

V oblasti mezinárodních kontaktů se Asociace stala členem panevropské organizace European Historic Houses („EHH“).

Asociace má všechny předpoklady pro utváření a využívání vzájemných kontaktů se zahraničními organizacemi. Její členové, z nichž mnozí žili až do roku 1989 v zahraničí, si vytvořili vynikající obchodní a společenské vazby na mezinárodní úrovni. Kromě toho většina z nich hovoří několika jazyky, což je významný aspekt pro prohlubování mezinárodních vztahů.

V oblasti mezinárodních kontaktů se Asociace stala členem panevropské organizace European Historic Houses („EHH“)

Hlavním cílem mezinárodní spolupráce je čerpat ze zkušeností jednotlivých národních asociací obdobných české Asociaci. Mnoho evropských zemí má důmyslně propracované systémy pro podporu péče o movité a nemovité kulturní, architektonické a historické památky, které se využívají a jsou neustále zlepšovány a přizpůsobovány měnícím se potřebám po dobu několika desetiletí. Asociace doufá, že na tyto programy upozorní příslušné české úřady a že zajistí, aby takové programy byly přijaty i v České republice, kde by pak došlo k jejich přizpůsobení místním potřebám.

Jakožto součást svého programu mezinárodní spolupráce Asociace uspořádala a doufá, že bude i nadále pořádat jak pracovní, tak společenská setkání se zástupci zahraničních asociací, aby je seznámila se situací v oblasti péče o kulturní a historické památky v naší zemi, a rovněž doufá, že získá přístup k mezinárodním charitativním a nadnárodním projektům, jejichž cílem je zachování kulturního dědictví Evropy.

5780

Přátelé

20

Roky

580

Události

51

Historická Místa

člen