CÍLE ASOCIACE MAJITELŮ HRADŮ A ZÁMKŮ

Hlavním cílem Asociace majitelů hradů a zámků je záchrana hradů, zámků, panských sídel, parků a dalších historických památek v České republice, které se nacházejí v soukromém vlastnictví. Asociace usiluje o dosažení tohoto hlavního cíle prostřednictvím následujících činností a iniciativ.

  1. zajištění společného postupu členů Asociace vůči státním a mezinárodním orgánům na všech úrovních;
  2. vytvoření určitého fóra pro členy, v jehož rámci si mohou vyměňovat zkušenosti z oblasti záchrany, oprav a údržby hradů, zámků, panských sídel, parků a dalších historických památek, včetně zkušeností získaných při jednání se státními a mezinárodními orgány na všech úrovních;
  3. získávání finanční podpory od státních a mezinárodních orgánů zaměřené na záchranu, opravy a údržbu hradů, zámků, panských sídel, parků a dalších historických památek;
  4. aktivní spolupráce s různými organizacemi, zejména těmi, jejichž oblastí zájmu je kultura, architektura a historie;
  5. aktivní spolupráce se zahraničními a mezinárodními organizacemi s obdobným zaměřením.

CÍLE ASOCIACE MAJITELŮ

Hlavním cílem Asociace majitelů hradů a zámků je záchrana hradů, zámků, panských sídel, parků a dalších historických památek v České republice, které se nacházejí v soukromém vlastnictví.

Zajištění společného postupu členů Asociace

Vůči státním a mezinárodním orgánům na všech úrovních

Vytvoření určitého fóra pro členy

V jehož rámci si mohou vyměňovat zkušenosti z oblasti záchrany, oprav a údržby hradů, zámků, panských sídel, parků a dalších historických památek

KLUB PŘÁTEL ASOCIACE MAJITELŮ HRADŮ A ZÁMKŮ

Co získám?

KLUB PŘÁTEL

člen